přednosta Fyziologického ústavu MU

"> přednosta Fyziologického ústavu MU

" />

Petr Babula

Narodil jsem se na Vsetíně, v mládí jsem vyrůstal v Uherském Brodě a od roku 1998, kdy jsem začal studovat farmacii na VFU Brno, žiji v Brně. V roce 2003 jsem ukončil magisterské studium, po kterém jsem zůstal působit na Farmaceutické fakultě VFU Brno. V roce 2007 jsem získal Ph.D., v roce 2010 docenturu a v roce 2017 profesuru. Od roku 2014 působím na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity jako přednosta Fyziologického ústavu.

Vždy jsem zastával postoj hledání cesty a ne tisíce důvodů, proč něco nejde. O politiku se zajímám od dob studií, k veřejným věcem se snažím mít racionální přístup a používat selský rozum. Zastávám rovněž názor, že lidé zde nejsou pro politiku a pro politiky, ale politika pro lidi. Zajímají mě témata školství a zdravotnictví, kde vidím řadu konkrétních možností na zlepšení.