Jindřiška Baláková

Narodila jsem se v Brně, v Líšni žiji od roku 1984 a za tu dobu jsem si Líšeň opravdu zamilovala. Vyrostly zde moje dvě dospělé dcery. Mám čtyři vnoučata. Ne všichni už dnes v Líšni bydlí, ale určitě se do Líšně všichni vždy rádi vracejí.

Zajímám se o kulturu, hudbu a sport. Často vyjíždíme na kole, v zimě se věnuji lyžování. Pravidelně se věnuji sportu ve fitness. Sport mi přináší do života mnoho radosti i přátel. Mým koníčkem jsou vnoučata, se kterými trávím hodně času. Mám radost ze všech jejich úspěchů.

Dlouhodobě pracuji jako ekonom v podnikatelském sektoru. Do ODS jsem vstoupila v roce 1998. Na líšeňské radnici dlouhodobě působím ve sportovní komisi. S velkým zájmem sleduji všechny sportovní akce, které v Líšni probíhají. Snažíme se podporovat sportovní akce pro nejširší veřejnost. Už tradicí se stal "Silvestrovský pochod", na který přijíždějí lidé i z jiných brněnských částí.

Pokud mi dáte svůj hlas, ráda budu v této práci pokračovat. Líšeň je krásná a zaslouží si péči a starostlivost, aby se nám všem zde dobře žilo.