• Home
  • Cíle
  • Rekonstrukce náměstí Karla IV.

Rekonstrukce náměstí Karla IV.

ODS byla hlavní stranou, která v poslední době tlačila na řešení problémových míst na náměstí Karla IV. Prosazujeme postupnou, ale koncepční rekonstrukci celého náměstí podle návrhu renomovaného architekta. Výsledkem asi ročního jednání s ostatními stranami koalice a Kanceláří architekta města (KAM) je formulace zadání pro takový architektonický návrh.

Měl by obsahovat projekt polyfunkčního domu podél ulice Mifkovy mezi náměstím a konečnou tramvaje, kam by se vešly všechny chybějící služby (zdravotní středisko, lékárna, pošta apod.) i parkování. Vytvořil by i nový prostor pro samoobsluhu, a tím možnost pro vykoupení a zbourání budovy v centru náměstí. Pak bychom mohli vytvořit plnohodnotné náměstí s dostatečným prostorem pro oddych, společenské a kulturní aktivity i podzemní parkování. Doprava na náměstí by byla zachována v současných trasách, ale lépe oddělena zelení od klidné části náměstí, s dodatečnými prvky pro bezpečnost chodců (přechody, ostrůvky).

Jsme připraveni ihned po volbách návrh zadání projednat v zastupitelstvu, nechat zpracovat architektonickou studii a v následujících letech realizovat, pokud se podaří sehnat peníze od města Brna nebo z jiných zdrojů.