Podpora podnikání

Podnikat v Líšni je nyní pro mnohé obtížné, a to i v zónách k tomu určených. Líšeňské firmy dnes brzdí například nevyhovující dopravní infrastruktura a neochota úřadů situaci řešit. Líšeňská radnice také dlouhodobě bránila jakékoli koupi či směně pozemků, které firmy potřebují ke svému podnikání.

V minulosti dávala radnice mnohem více příležitostí místním podnikatelům, kteří znají zdejší podmínky a mají k místu osobní vztah, podílet se přímo na rozvoji a údržbě Líšně. To se v posledních letech bohužel změnilo a rozhodně to nevedlo ke zlepšení situace (viz údržba zeleně).

Líšeň musí být vstřícná k podnikatelům, kteří zaměstnávají místní občany a přispívají do obecního rozpočtu. Proto budeme podporovat podnikání ve vhodných lokalitách a způsobem neobtěžujícím občany. V rámci zákonných možností vytvoříme příležitosti pro místní firmy, aby se mohly podílet na rozvoji Líšně a dávat práci místním lidem.