Plynulá doprava

Jednou z hlavních povinností radnice je správa infrastruktury. Klíčová je zejména ta dopravní. Pro ODS je doprava celoměstskou prioritou a v minulosti prosadila mnoho významných projektů jako např. parkovací domy v centru. Proto máme dobré předpoklady k tomu, abychom se této problematiky znovu úspěšně ujali i v Líšni.

Ve spolupráci s městem budeme usilovat o urychlenou realizaci následujících projektů:

  • výstavbu části velkého městského okruhu z Husovic přes Vinohrady do Juliánova
  • lepší propojení Trnkovy a Novolíšeňské u Zetoru
  • vybudování kruhového objezdu na křižovatce Holzovy a Letecké
  • rozšíření silnice od Holzovy do Slatiny.

Dále podpoříme vytváření zón 30 pro zklidnění dopravy v menších ulicích. Nejsme příznivci retardérů, a proto budeme hledat jiné možnosti pro dosažení nižších rychlostí vozidel (například šikany).

Budeme podporovat vytváření dalších parkovacích míst v lokalitách s nejvyšší hustotou obyvatel. Zachováme provoz hlídaných parkovišť.

Budeme prosazovat opatření pro větší bezpečnost na silnicích – doplníme chybějící přechody či zrcadla a zajistíme dohled nad přechody u škol v ranních hodinách. Také budeme usilovat o postupné nahrazení veřejného osvětlení inteligentními lampami, které sníží náklady i světelný smog.

Chceme budovat nové cyklostezky, pokud možno oddělené od silniční dopravy. Budoucnost totiž vidíme v elektromobilitě, která přinese větší rozvoj cyklodopravy i do kopcovité Líšně. Budeme usilovat o napojení na Slatinu i na centrum města po cyklostezkách mimo hlavní silnice (např. přes Rokli). Dále chceme dosáhnout toho, aby nedocházelo ke střetům mezi cyklisty a chodci v Mariánském údolí. Ve spolupráci s majiteli pozemků chceme iniciovat opravu a rozšíření cesty od Kadlcova mlýna ke druhému rybníku a vyznačit na ní pruh pro cyklisty a inline bruslaře.

Podporujeme rozvoj veřejné dopravy (prodloužení trolejbusu, lepší obslužnost pošty) i sdílené dopravy (stanoviště pro sdílení kol či aut), včetně obnovy tramvajové trati Stránská skála–Líšeň, ovšem v upraveném koridoru, dále od stávajících domů a bez křížení s frekventovanými komunikacemi.