Moderní Líšeň

Líšeňská radnice je tu pro občany a musí řešit jejich problémy co nejjednodušším způsobem. Zároveň by měla být moderní a využívat co nejvíce soudobých technologií. Například dnešní radniční web obsahuje množství informací, ale jeho forma i způsob organizace jsou zastaralé.

Proto vytvoříme radniční internetový portál pro lepší a snazší komunikaci mezi úřadem a občany. Zajistí přehlednější sdílení informací, napomůže vyřídit nejčastější životní situace pohodlně z domova, umožní snadno a rychle upozornit na problémy k řešení a poskytne politikům a úředníkům zpětnou vazbu formou průzkumů veřejného mínění a nezávazných referend. Portál nebudeme stavět na zelené louce. Propojíme jej s osvědčenými, již existujícími internetovými službami.

Spolu s portálem zmodernizujeme elektronickou podobu Líšeňských novin a rozšíříme je. Umožníme také elektronický způsob odběru a obsah šitý na míru, takže každý bude moci dostávat jen informace, které ho zajímají anebo se týkají místa jeho bydliště. Do tvorby obsahu více zapojíme samotné Líšňáky.

Radnice konečně začne komunikovat i na sociálních sítích.