Kultura a sport

Líšeň je městská část velmi bohatá na místní kulturu i sportovní aktivity. Místní sportovní kluby dosahují skvělých úspěchů přesahujících význam nejen Líšně, ale i Brna či kraje. Nejdůležitější ale je, že se rozšiřují příležitosti pro každodenní sportování nás všech. Lidové tradice získávají stále více příznivců a rozvíjí se i mnohé další kulturní aktivity (divadla, koncerty, festivaly). Zapojení občanů do místního kulturního, sportovního a společenského dění posiluje sounáležitost mezi lidmi a má na život v Líšni blahodárný vliv. Podporuje aktivnější trávení volného času a usnadňuje udržování pořádku i údržbu veřejného majetku.

Proto zachováme podporu líšeňským spolkům a klubům, zejména těm rozvíjejícím místní kulturu, tradice, veřejný prostor a sport mládeže nebo přispívajícím k řešení místních sociálních problémů. Rádi bychom také více zapojili občany, jimž hrozí sociální vyloučení (např. seniory), do pořádání kulturních akcí, dětských skupin apod.

Je však nutné lépe řešit způsob financování kulturních akcí. Je potřeba zjednodušit administraci žádostí o dotace, aby u hlavních a stále se opakujících akcí spolky věděly, co si mohou dovolit, a mohly akce lépe plánovat. Proto zjednodušíme schvalování příspěvků nejdůležitějším pravidelným akcím v Líšni. Na druhou stranu však chceme také posílit hlas občanů při rozdělování podpory mezi spolky a kluby. Například u akcí, kde se vybírá vstupné, by se měla výše veřejné podpory odvíjet i od výše vstupného vybraného od návštěvníků.

Líšni bohužel chybí pořádný kulturní sál, který by stávající rozvoj místní kultury mohl dále podpořit. Líšeňský Dělňák je pěkný prostor, ovšem relativně malý a špatně umístěný. Nachází se uprostřed rezidentní zástavby, kde dochází k rušení místních obyvatel, chybí zde dobré dopravní napojení i možnosti parkování. Proto se budeme snažit připravit podmínky pro projekt nového kulturního sálu.

V Líšni chybí rovněž dostatečná infrastruktura pro některé jiné sporty a pro veřejnost, například víceúčelová sportovní hala či bazén. Pomůžeme s přípravou takových projektů, pokud bude zájem ze strany soukromých investorů anebo se naskytnou jiné možnosti financování.

Líšeň je nejen kulturně bohatá, ale má i velmi starou a slavnou historii, která by si zasloužila reprezentativní místo pro uložení líšeňských historických i kulturních artefaktů, a které by mělo i vzdělávací účely. Proto podpoříme zřízení stálé expozice líšeňské historie a tradic.

Nesmíme zapomínat ani na lidi, díky nimž si dnes užíváme svobody a relativního blahobytu. Mrzí nás, že vedle pomníků obětí světových válek v Líšni není připomínka mnohých dalších hrdinů pocházejících z Líšně. Proto se zasadíme o připomínku bojovníků za svobodu formou pamětní desky.