Čistá Líšeň

Prvotním a nezastupitelným úkolem každé radnice je zajistit pořádek a údržbu veřejného prostoru. S tím se pojí mnoho úkolů od oprav chodníků až po sekání trávy a odklízení sněhu. Právě v těchto oblastech je však stav v Líšni stále velmi neuspokojivý. Běžně vídáme přerostlou trávu. Ta se potom seče v období sucha, kdy by se sekat neměla. Zasadíme se o potřebné změny v údržbě a také o to, aby sekání probíhalo ve dnech, kdy nebude narušovat odpočinek občanů. Zaměříme se na způsob, jakým prováděcí firmy naplňují smluvní povinnosti, a při uzavírání nových smluv budeme dbát na to, aby se na ně vztahovaly přesněji stanovené podmínky. Zvláštní pozornost budeme věnovat citlivým místům, jako jsou dětská hřiště, parky, podchody, černé skládky apod.

Změníme organizaci blokového čištění. Současná se nám zdá nepraktická. První čištění se koná pozdě na jaře, většinou v dubnu, a může tak docházet k hromadění písku na silnicích a chodnících. Blokové čištění také zefektivníme. Informace o něm chceme poskytovat přímo dotčeným občanům, například přes interaktivní radniční portál (viz téma Moderní Líšeň) a s dostatečným časovým předstihem, aby se na něj mohli připravit.

V posledních letech se stále častěji setkáváme s obdobími sucha a velmi horkými léty. Proto je potřeba zadržovat více vody v krajině a vytvářet stín. Nejlepší cestou je podle nás vysazování stromů, které plní obě funkce najednou. Vzrostlé stromy by se naopak měly kácet jen v případě nutnosti.