Bydlení a rozvoj Líšně

Chceme rozvíjet Líšeň jako klidnou rezidenční čtvrť s veškerou potřebnou infrastrukturou.

Podpoříme privatizaci bytů nájemníkům, pokud o ni bude mezi nimi zájem. Dále podpoříme výstavbu menších bytů pro seniory, domů s pečovatelskou službou anebo domovů pro seniory.

Obecným problémem je nedostatek bytů v Brně a s tím spojené vysoké ceny i nájemné. Urychleně dokončíme nový územní plán, na kterém jsme léta pracovali před odchodem do opozice v roce 2014, aby se dalo stavět na nových plochách mimo současnou zástavbu. V Líšni je vytipována například plocha mezi Stránskou skálou a ulicí Drčkovou. Zde by se dala najednou řešit nová výstavba i s potřebnou infrastrukturou a bez obtěžování stávajících obyvatel Líšně. Odmítáme další zahušťování sídliště i výstavbu bytovek ve Staré Líšni.