Bezpečná Líšeň

Bezpečnost je základním předpokladem pro svobodný a spokojený život. A je zodpovědností veřejné moci, aby ji zajistila. Proto má ODS bezpečnost jako jednu ze svých priorit. Chceme, aby Líšeň měla dostatek lidí i prostředků pro zajištění bezpečnosti všech, tedy hlavně dost policistů v terénu, funkční kamerový systém, kvalitní osvětlení na ulicích i opatření pro bezpečnost v dopravě (například asistenty na přechodech u škol).

I když rozhodujícími pravomocemi v oblasti bezpečnosti nedisponuje samospráva na úrovni městské části, může i místní radnice udělat hodně pro její zlepšení.

Co jsme už udělali:

1. Zřízení Komise veřejného pořádku, prevence a údržby (KVPPÚ)

ODS dlouhodobě prosazovala navýšení počtu strážníků nebo dokonce zřízení služebny policie v Líšni. Původně zde působili jen dva strážníci, a to jen ve všedních dnech a přes den. Městská i státní policie dlouhodobě odmítaly v Líšni poskytnout adekvátní nasazení svých kapacit, přestože srovnatelné okresní město má mnohonásobně více policistů. Mohli jsme se s tím smířit anebo hledat řešení v rámci našich pravomocí.

Proto jsme pod vedením našeho radního pro bezpečnost Jaroslava Strosse prosadili zřízení Komise veřejného pořádku, prevence a údržby (KVPPÚ). Členové komise působí v exponovaných časech, kdy nechodí strážníci, tj. v pátek večer, sobotu večer a v neděli. Aby nemohlo dojít k nějakým excesům, do komise byli bráni pouze profesionálové, převážně současní nebo bývalí policisté. Ve volném čase nemají větší pravomoci než běžný občan. K jakémukoliv vážnějšímu zákroku musí volat policii.

Hmatatelným výsledkem působení komise je omezení výskytu některých negativních jevů, např. obtěžování a znečišťování prostoru okolo Jírovy místními bezdomovci. A hlavně to, že městská policie v reakci na zřízení komise nakonec navýšila počty strážníků na dvojnásobek.

Kromě dohlížení na bezpečnost je další náplní komise i pravidelné mapování různých problémů ze strany údržby. Díky nim má radnice každý týden někoho v terénu, kdo podává zprávy o potřebě oprav mobiliáře, o výskytu černých skládek, stavu opuštěných budov apod. Ty se pak předávají na příslušné odbory a mohou okamžitě řešit.

Zápisy z kontrol KVPPÚ

http://www.brno-lisen.cz/komise-verejneho-poradku-prevence-a-udrzby/t5744

Více o KVPPÚ

https://www.ods.cz/ms.lisen/clanek/13993-komise-verejneho-poradku-v-lisni

https://www.vlisni.cz/obcan-obec/komise-verejneho-poradku-prevence-udrzby-zahajila-cinnost

2. Zadání pro zpracování projektu kamerového systému

Během našeho působení v Radě MČ bylo dále připraveno zadání pro zpracování projektu kamerového systému. V Líšni je nyní pár kamer, ty jsou ovšem zastaralé a v podstatě nepoužitelné.

Chtěli bychom vytvořit efektivní systém, který bude profesionálně sestaven tak, aby jeho záznamy byly použitelné pro potírání kriminality, působil preventivně, ale zároveň odpovídal všem zákonným požadavkům na ochranu soukromí a neobtěžoval slušné občany. Bohužel se nám zatím nepodařilo přesvědčit ostatní zastupitele, že Líšeň takový systém potřebuje. Ale nevzdáváme se a s Vaší podporou ho budeme dále prosazovat.